Πρόγραμμα Αυγούστου 2013

  • Δευτέρα 26 Αυγούστου «ΚΥΚΛΩΨ» ΕΥΡΙΠΙΔΗ
    Τιμή εισιτηρίου: 15 ?, Φοιτητικό, ¶νεργοι: 12 ? €
  • Πέμπτη 29 & Παρασκευή 30 Αυγούστου «ΒΑΚΧΕΣ» ΕΥΡΙΠΙΔΗ
    Τιμή εισιτηρίου: 20 ?, Φοιτητικό: 15 ?, ¶νεργοι: 12 ? www.viva.gr €