Φωτογραφικό λεύκωμα από την συναυλία των ΠΥΞ ΛΑΞ - 30 ΧΡΟΝΙΑ