Φωτογραφικό λεύκωμα από την συναυλία της ΜΑΤΟΥΛΑ ΖΑΜΑΝΗ