Φωτογραφικό Λεύκωμα από την παράσταση «ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΝIΚΛΗ ΣΟΛΩΜΟΥ», του Περικλή Μοσχολιδάκη