Φωτογραφικό Λεύκωμα από την παράσταση ''IΩN' του Ευρυπίδη