Φωτογραφικό Λεύκωμα από την Παράσταση «ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ» του Αισχύλου