Φωτογραφικό Λεύκωμα από την Παράσταση «ΗΛΕΚΤΡΑ» του Ευριπίδη