Φωτογραφικό Λεύκωμα από την Παράσταση «Δεν ήταν νησί, ήταν η αδελφή του Μέγα Αλέξανδρου»